Projekt vi stödjer

The Step – International Girl's Home

--

Var?
Nepal

Beskrivning av verksamheten: Barnhemmet startades av "Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia" december 2008.

"Anledningen till att vi valt att starta ett barnhem för just flickor, beror dels på att det är de som många gånger har det allra svårast och dels pga att man vet att när kvinnor får utbildning och därefter i förlängningen t o m inkomst, gynnas hela ekonomin av det. Man har sett från studier att kvinnor tenderar att återinvestera egen inkomst på ett för samhället mer gynnsamt sätt."

The Step

Net at Once stöd:
Finansiering

Vill du hjälpa till?
Läs mer på www.thestep.se

--