Projekt vi stödjer

Hand in hand

Hand in hand

Var?
Indien

Beskrivning av verksamheten:
"Föreningen har som huvudsakligt syfte att stödja utvecklings- och hjälparbete i den sydindiska delstaten Tamil Nadu. I största utsträckning skall arbetet utformas som hjälp till självhjälp och ökad egenförsörjning genom insatser såsom eliminering av barnarbete och skolverksamhet samt självhjälpsgrupper, mikrofinansiering och entreprenörskap.

Vi tror på ett holistiskt tillvägagångssätt och fokuserar även på demokratifrågor samt hälso- och miljöprojekt. Arbetet på plats i Indien utförs av Hand in Hand Tamil Nadu."

Hand in hand

Net at Once stöd:
Hjälp att starta företag genom mikrofinansiering.

Vill du hjälpa till?
Läs mer på www.handinhand.nu


--

The Step – International Girl's Home

Var?
Nepal

Beskrivning av verksamheten: Barnhemmet startades av "Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia" december 2008.

"Anledningen till att vi valt att starta ett barnhem för just flickor, beror dels på att det är de som många gånger har det allra svårast och dels pga att man vet att när kvinnor får utbildning och därefter i förlängningen t o m inkomst, gynnas hela ekonomin av det. Man har sett från studier att kvinnor tenderar att återinvestera egen inkomst på ett för samhället mer gynnsamt sätt."

The Step

Net at Once stöd:
Finansiering

Vill du hjälpa till?
Läs mer på www.barnhemmetsofia.se

--